Доуг Блүүдворт хэмээх эр таны харж байгаа гэрэл зураг шиг гайхалтай бүтээлүүдийг зуржээ.