Тэнгэрлэг Монгол ТББ -с 2023 оны 8 дугаар сард илрүүлсэн гомдол мэдээллийн дагуу БОАЖ сайдын 2020 оны А/524 тоот тушаалаар Богдхан уулын Чулуутын амны хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх авсан "Жанцанноров сан" ТББ-д холбогдуулан Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулж буйтай холбогдуулан Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтан дор Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж, хяналт шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна.