Цэцэрлэгийн бүртгэлийн хоёрдугаар шатны хүсэлтийг есдүгээр сарын 11-20-ны хооронд e-mongolia.mn болон elselt.esis.edu.mn системээр зохион байгуулсан. Түүнчлэн нийт 12257 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах хүсэлтээ цахимаар ирүүлсэн байна. Үүнээс 4023 хүсэлт нь түр оршин суух хаягаар цэцэрлэгт хамрагдах хүсэлт аж. Цахимаар ирүүлсэн хүсэлтээс гадна:

  • 24 цагийн цэцэрлэгт хамрагдах: 69
  • Байгууллагын дэргэдэг цэцэрлэгт хамрагдах: 133,
  • Тусгай цэцэрлэг: 39,
  • Халамжийн төвийн хүүхэд : хоёр
  • Багш, ажилтны хүүхэд: 49
  • Өргөдөл, хүсэлт: 6037 зэрэг нийт 6329 хүүхдийг элсүүлэх хүсэлт уламжлалт хэлбэрээр иржээ.

Ийнхүү нийт 18.294 хүсэлтийг хүлээн авчээ. Үүнээс

  • Гадаад явах сонголт хийсэн: гурав
  • Гэрээр суралцах сонголт хийсэн – 25
  • Бусад асуудалтай  65

Нийт хүсэлтийг “Нийслэлийн цэцэрлэгийн элсэлт бүртгэлийг зохион байгуулах  түр журам”-ыг баримтлан шийдвэрлэснийг мэдээллийн санд байршууллаа.