Энэ жилийн Шинийн нэгэн буюу хоёрдугаар сарын 10-ны өдөр төрсөн 11237 хүн байгаа бөгөөд хамгийн өндөр настай нь 98 настай ахмад байна.

Монгол Улсын хэмжээнд 2024 оны нэгдүгээр сарын 25-ны байдлаар 100 болон түүнээс дээш настай нийт 130 иргэн байгааг ҮСХ-оос мэдээллээ.

Түүнчлэн “Цагаансар” нэртэй 10, “Шинийннэгэн” нэртэй 49, “Шинийнгурван” нэртэй 1 хүн байна.