УИХ дахь Ардчилсан намын бүлгийн зөвлөхөөр эдийн засагч, судлаач О.Эрдэнэ-Өрнөх томилогджээ.

Боловсрол, ажлын туршлага

  • 2015 он Английн Йоркийн их сургууль, Эдийн засгийн шинжлэх ухааны магистр
  • 2011 он МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Эдийн засгийн ухааны магистр
  • 2004 он Хан-Уул дээд сургууль, Бизнес удирдлагын бакалавр
  • 2019 он Бодлогын судалгааны “Апекс Консалтинг” ХХК-ын гүйцэтгэх захирал
  • 2018 он “Улаанбаатар Анализ Тинк Танк”, ТУЗ-ын дарга, судлаач
  • 2010 он Өмнөговь аймгийн АН-ын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
  • 2005 он “Төгс Шийдэл” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
  • Өмнөговь аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байжээ.