Алтай Таванбогдын байгалийн цогцолборт газрын Даян нуурын баруун эрэгт загас үхсэн асуудлыг судлан шинжилж байна.

Тодруулбал, Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны холбогдох мэргэжилтнүүд "Зэрлэг амьтан хамгаалах" ТББ болон загас судлаач нартай хамтран Алтай Таванбогдын байгалийн цогцолборт газрын Даян нуурын баруун эрэгт загас үхсэн асуудлыг судлан шинжилж байна.