Газар хөдлөлт болсон хугацаа Улаанбаатарын цагаар 2024 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 01:48:39 цагт газар зүйн байршлаараа өргөрөг, уртрагийн 46.79 93.48-т буюу Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт 3.8 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт боллоо.

Газар хөдлөлтийн төвөөс ойр орших аймаг сумд:

Ховд аймгийн Дарви сумын төвөөс Баруун урд зүгт 19км

Ховд аймгийн Цэцэг сумын төвөөс Зүүн хойд зүгт 27км

Ховд аймгийн Мөст сумын төвөөс Зүүн зүгт 53км