Нийслэлийн Засаг дарга “Олон нийтийн байцаагч томилон ажиллуулах тухай” А/710 дугаар захирамж гаргалаа. Нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор хот тохижилт, хог хаягдлын чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомжийг сурталчлах, биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, зөрчил дутагдлыг арилгуулах чиг үүрэг бүхий тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч томилон ажиллуулахыг дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болголоо. Энэ ажлын хүрээнд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах журам”, “Зөрчлийн тухай тэмдэглэл”-ийн маягтыг батлаж, тус журмыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд мөрдүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.