Шлабаагны олимп 2007 оноос  хойш жил бүр зохион байгуулагдаж байгаа.  Энэ жилийн хувьд Германы  Брунсбюттельд болсон байна.