Хэрвээ Оросын одод энгийн хүмүүс байсан бол ийм байх гэнэ. Харьцуулсан зургуудыг хүргэж байна.