“ЭРҮҮЛ- АЮУЛГҮЙ ХОТ” аяны хүрээнд Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Бишрэлт гүн ХХК”-ны “Ото” баар, “Blue bird ХХК”-ны “Blue bird” баар, “Чингис интернэшнл ХХК”-ны “Оакланд” баар тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан, “Си Ди хүч” ХХК-ны “Цагаан шөнө” баар нь 00 цагаас хойш согтууруулах ундаа худалдаалсан зэрэг зөрчил илэрч согтууруулах ундааг хураан авч үйл ажиллагааг нь зогсоосон байна.

            Мөн уг аяны хүрээнд зохион байгуулсан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, цагдаагийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан шалгалтын явцад  эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдаагүй, ажлын хувцас өмсөж хэвшээгүй, архины баталгаажилтын бичиггүй, орчины цэвэрлэгээ ариутгал муу зэрэг зөрчил дутагдал илэрч мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгчээ.

            Түүнчлэн “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” “Тамхины хяналтын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах, эрүүл зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, олон нийтэд сурталчлан таниулах, гудамж талбайд болон согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс хамтарч ажиллаж байна. 

Уг ажлын хүрээнд “Билгүүн даваа далай”, ”Атар шим”, ”Сайнэшүэ” зэрэг компани болон иргэн Н. Сандаглхам, Б. Магад-Үнэн, Б. Мөнхзаяа, Ц. Батсайхан нарын 4 иргэн  “Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийн 6.7.14 дэх заалтыг зөрчин хууль бусаар тамхи худалдаалж байсан зөрчлийг илрүүлж, холбогдох хуульд заасан журмын дагуу хариуцлага тооцон ажилласан байна.