Хонг-Конгийн Ковлүүн хот нь хятадын цэргийн  бааз гэсэн статустай явдаг ажээ.   1950-1970 оны үед энэ хотод хар тамхины худалдаа, бие үнэлэгч, хулгай дээрмээрээ зартай байсан бөгөөд 1987 онд энэ хотыг газартай тэгшлэх шийдвэр гаргасан байна. Улмаар 33,000 иргэнийг өөр газарт суурш гэсэн шаардлага тавьсан бөгөөд  1994 он гэхэд хотыг устгалд оруулжээ.  Хотын зарим газрыг түүхэн дурсгалтай газар хэмээн зарим барилгыг нураалгүй үлдээсэн бөгөөд түүнд нь 1995 оноос иргэд амьдрах болжээ.  Өдгөө энэ хот шамбааралдсан, орхигдсон  ирээдүйгүй хот хэмээн яригддаг байна.  


А.Маша