Вьетнамын Хр Чи Мин хотын Цу Чи дүүрэгт Цу Чи хэмээх хоргодох байр байдаг. Энэхүү хоргодох байрыг 1968 онд цэргийн зориулалтаар барьсан энэ байгууламжийг Вьетнамын дайны үеэр ашиглаж байжээ.  Хүний хэрэглээг бараг л хангах байгууламжийг өнөөдөр музей болгон ашиглаж байгаа бөгөөд жуулчид ихээр ирдэг байна.

 
А.Маша