Техасын Сан Антониод зам цөмөрснөөс хоёр машин унажээ.   Уг нүх 3-6 метр гүн байсан бөгөөд нүхэнд унасан хоёр машины нэгэнд нь сууж явсан эмэгтэй нас барсан байна.