2015 онд Непальд хоёр удаа газар хөдөлсөн. Үүний улмаас  цөөнгүй барилга байгууламж нурсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсээр байгаа. Хамгийн гол нь бүтээн байгуулалтын ажилд бага насны хүүхдүүдийг ашиглаж байгаа аж.