Өнгөрсөн цаг үед ч гэсэн этгээд сонин хүмүүс байжээ. Тэдний этгээд сонин зургийн цуглуулгыг хүргэж байна