Энэ зурагт өндөр ууланд хэрхэн гүүр барьж байгааг харуулж байна. Хятад ажилчдын хувьд энэ нь тун аюултай ажил. Тэдний хувьд ямар ч даатгалд хамрагдаггүй.

Ганц хамгаалалт нь малгай хэдий ч энэ нь тэднийг өндөрөөс унахад үхлээс хамгаалж чадахгүй.