ОХУ-ын иргэн, балетчин асан, 42 настай  Анастасия Волочкова цахим орчинд идэвхитэй нэгэн. Түүний энэ сард оруулсан зургуудаас үүнийг харж болно.