Эрчүүдээрээ орж гарахад яг тохирсон орчныг олон улсад ингэж бүрдүүлсэн байх юм. Монгол эрчүүд минь санаа аваарай.