Монгол Улсын Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдоржийн 2012 оны 12 сарын 22-нд хийсэн хачирхалтай томилолт