Тайчих газраар үйлчлүүлдэг хүмүүсийн хувьд хувцас солих өрөөг сонирхох хүсэлтэй байдаг. Тэгвэл тайчигч бүсгүйчүүдийн хувцас солих өрөөнд хийсэн сельфи зургуудаас хүргэж байна.