Ажлын шаардлагаар жүжигчид хувирдаг.  Гэр бүлийнхэн нь битгий хэл төрсөн ээж нь ч танимааргүй болтол хувирсан жүжигчдийн зургуудаас хүргэж байна.