/2020.10.15-ны 12:00 цагийн байдлаар/

Улсын хэмжээнд 11:00 цагийн байдлын 15.2%-ийн ирцтэй байна. (Жич: 12:00 цагт танилцуулж буй энэхүү ирцийн мэдээг 10:30-11:00 цагийн хооронд нэгтгэн авжээ)

Завхан аймгаас бусад аймагт хүндрэлтэй байдал үүсээгүй байна. Завхан аймгийн хувьд ирцээ 15:00 цагаас өмнө хэсгийн хороод ирцийн мэдээгээ нэгтгэн ирүүлнэ хэмээн Сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээллээ. Цаг агаарын байдлаас шалтгаалаад сүлжээ нь доголдсон бөгөөд одоогоор аваад буй ирцийн мэдээллээр Завхан аймгийн нийт сонгогчдын 3.3 хувь нь саналаа өгчээ.