Синтол нь нэг төрлийн эм бөгөөд энэ нь булчин томруулах үйлчилгээтэй юм. Харин сүүлийн үед энэ мэтээр хэт их синтол шахуулсан хульхины боди залуус гадны орнуудад их болжээ.