• 1
 • Сажад Гариби гэх 24 настай Иран залуу хүндийг өргөлтийн спортоор хичээллэдэг бөгөөд тэрбээр 155 кг жинтэй гэнэ. Энэ эрийг спортоос гадна бие бялдаржуулалтаараа бага үгүй амжилт гарган хүмүүс түүнийг Халк хэмээн хочилох болжээ.
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16