Жес Тарас хэмээх энэ бүсгүй йогыг нүцгэн хийдэг. Энэ нь түүнд тав тухыг мэдрүүлдэг байна.