"Монгол бахархлын өдөр" буюу 2018 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хотод дараах банкуудын салбар нэгжүүд ажиллана.

ТӨРИЙН БАНК

ХААН БАНК

• Цахим Банк
• Экспресс Банк
• АТМ танд 24 цагийн турш нээлттэй үйлчилнэ.

ГОЛОМТ БАНК

 ХАСБАНК

 

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК

 

АРИГ БАНК

 

Image may contain: cloud and text