“Зууны мэдээ” сонин шинэ оны эхний дугаартаа 21 аймаг, нийслэлийн есөн дүүргийн Засаг дарга нар ирэх дөрвөн жилд  аймаг, орон нутаг, сум дүүргийнхээ хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хэрхэн зураглаж, ирэх жилүүдэд ямар асуудалд түлхүү анхаарч ажиллах тухай байр суурийг хүргэсэн билээ.

Үргэлжлүүлэн бид аймаг орон нутаг, сум, дүүргийг удирдах баг хамт олныг иргэддээ цувралаар танилцуулж байна. Энэ удаагийн дугаарт Өвөр­хангай аймгийг ирэх дөрвөн жилд удирдах баг хамт олон, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид, сум­дын Засаг дарга нарыг танил­­цуулж байна. Тус айм­гийн удирдлагууд 2021 онд Өвөрхангай аймгаа хур­дацтай хөгжүүлэх, ард иргэ­дээ ая тухтай орчинд амар тай­ван амьдрах нөхцөл бо­лол­­цоогоор хангах чиглэлд  бод­лого, шийдвэрээ тодор­хойлж, нийгэм, эдийн зас­гийн тулгамдсан асууд­луудыг цаг алдалгүй, оновч­той зөв шийдвэрлэхийн тө­лөө тө­рийн болон тө­рийн бус байгууллагууд, ард иргэд­тэйгээ хамтран ажиллаж байна.