ХӨСҮТ-ийн дэд захирал Ж.Байгалмаа: Улаанбаатар хотод шинжилгээнд эерэг илрэх хувь буурч байна. Одоогийн байдлаар 16 хувьтай байна. Хамгийн дээд хэмжээ нь 30 хувьдаа хүрч байсан. Цаашид халдварын нөхцөл хэрхэн талаар иргэд асууж байна.

Өвчлөлийн тархалтыг харуулдаг үзүүлэлтүүд тогтворжиж байна. Ялангуяа Улаанбаатар хот хөдөлгөөнд дундаж болон шинжилгээнд эерэг илрэх хувь буурч байна. Өөрөөр хэлбэл нийслэлд тархалт саарч байна.