Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд энэ оны тавдугаар сараас хойш “Бэлтэс Мөрөн” гэх компани үйл ажиллагаагаа явуулжээ. Уг компани ямар үйл ажиллагаа явуулдаг нь тодорхойгүй.

Гэвч Мөрөн сумын иргэдийн мэдээлж байгаагаар “500 мянгаас 10 сая хүртэлх мөнгөө өгөөд 100 хувийн ашиг өгдөг. Ингэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй, өндөр настай, группд байдаг иргэдэд олгодог” байжээ.

Иймд мөнгөө өгөөд 100 хувь өсгүүлэхээр иргэд олноор хошуурах болсон тул мөнгөний хүүг 30 хувь хэмээн тооцдог болсон байна. Харин энэ компанийн гадна иргэд олноор цугларч үймээн үүсгэж, биенийгээ татаж чангаан дараалал дайрч, зодоон болоод байна.