Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гэрээт хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд харьяа дүүргийн хүүхдийн үзлэгийг үнэ төлбөргүй хийх юм байна. 

Эмнэлгүүдийн үйлчлэх хүрээ, хаяг, цагийн хуваарийг хүргэе.