Монголын багш нарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос багш нарын цалинг 1000 ам.доллар буюу 3.5 сая төгрөгт хүргэхийг шаардаж буй. Улмаар маргааш 11:00 цагт БШУЯ-ны гадна багш нарыг хамруулсан цуглаан зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Үүнтэй холбогдуулан тус холбооноос дараах уриалгыг гаргасан байна.