Өнөөдөр цахим орчимд бохирын шугам бөглөрч, бохир нь хальж урсаж буй бичлэг цацагдсан. Тус газар мэргэжлийн байгууллага шалгахад бохирын хоолой руу хонины нэхий хийсэн байна.

Бөглөөсийг авч, зөрчлийг арилгасан бөгөөд одоо ариутгал хийж эхэлжээ.