Энэ эмэгтэйг Ду Мейинг гэдэг бөгөөд тэрбээр 51 настай. Хүүхдүүд нь түүнийг тэжээж чадахгүй гэсэн учир аргагүйн эрхэнд агуйд ирж амьдарч байгаа ажээ. Тэрбээр борооны ус тосож хэрэглэдэг бөгөөд нутгийн оршин суугчдын авчирсэн будаа, ногоо зэргийг идэж өдөр хоногийг өнгөрөөдөг байна.