Багш нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч охиныг хүчиндэхийг оролдсон хэрэг Хятадад гарсан байна. Хэрэг гардаг өдөр багш нь нүцгэн явж байсан бөгөөд сурагч охинд хүч хэрэглэхийг завдсан. Сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй багшийн энэ үйлдлийг арай гэж таслан зогсоосон байна. Сурагчаа татаж чангаасан 30 настай багшийг хэрхэх нь одоогоор тодорхойгүй байна.