Хүн нэг удаа архи хэтрүүлэн хэрэглэхэд тархины 15 000- 20 000 эс эргэж сэргэхгүйгээр үхдэг байна. Өөрөөр хэлбэл архи байнга хэтрүүлэн хэрэглэдэг хүний уураг тархи устдаг бөгөөд үүнийг түргэвчилсэн аргаар буюу бичлэгээр хүргэе.