Венесуэлийн  Каракаст хурдны зам дээр таны харж байгаа аймшигт осол болжээ. Хурдын зам дээр явж байхад гэнэт жолоодлого алдан шон мөргөсөн бөгөөд жолооч нь газар дээрээ нас барсан байна. Тиймээс техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой оролцохыг зөвлөж байна.