Арабын нэгдсэн улсын Emirate Airlines-ын онгоцны үйлчлэгч зорчигчдын хундаганд үлдээсэн дарсны үлдэгдлийг шилэнд нь буцаан хийж байгаад бичлэгт өртжээ.