Тайвань улсад болсон газар хөдлөлтийн талаархи мэдээлэл дэлхий нийтийн анхаарлын төвд байгаа юм. Тэгвэл уг газар хөдлөлтын үеэр Хуалянь мужийн оршин суугч нэгэн гэр бүлийн бичлэг олон нийтэд цацагджээ. Газар хөдлөлт хүчтэй мэдрэгдэж эхэлхэд орондоо хэвтэж байсан эхнэр хүүхдээ биеэрээ халхалж авархыг оролдож буй залуу олон хүний сэтгэлийг хөдөлгөжээ. Гэвч залуу гэр бүл амьд гарсан эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байгаа гэнэ. 

www.seen.mn