Нийслэлийн сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдын гуравдугаар улирлын амралт гуравдугаар сарын 22-ны өдрөөс дөрөвдүгээр сарын 1-нийг дуустал үргэлжилнэ.

Харин аймаг, сум, тосгон, багийн сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдын гуравдугаар улирлын амралт гуравдугаар сарын 26-ны өдрөөс дөрөвдүгээр сарын 8-ныг дуустал үргэлжлэх юм.

Нийслэл болон орон нутгийн

    1,2-р ангийн сурагчдын зуны  амралт зургаадугаар сарын 1-ний өдрөөс,
    3-5-р ангийнх зургаадугаар сарын 8-ны өдрөөс,
    6-12 дугаар ангийнхных зургаадугаар сарын 15-ны өдрөөс тус тус эхлүүлэх БСШУС-ын сайдын тушаал гарчээ.