Бэлэн хоолыг хүүхдэд болон гэр бүлээрээ хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна