Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2019.02.11-ний өдрийн 01/407 тооталбан бичгээр Түмэн Шувуут ХК-ийн анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай хэрэгжсэнд тооцож, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг 2019.02.18-ны өдрөөс эхлүүлэх зөвшөөрөл олголоо.

Тус компани нь нийт хувьцааныхаа 25 хувь буюу 50 сая ширхэгхувьцааг нэгжийн үнэ нь 200 төгрөгөөр олон нийтэд санал болгож, нийт 10 тэрбумтөгрөг татан төвлөрүүлэхээр зорьсноос 9.1 хувиар давж биелсэн юм. Ийнхүү Түмэн Шувуут ХК-ийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааэхэлснээр анхдагч зах зээлээс хувьцаа авсан иргэд бусдад худалдах эрх нээгдэжбайна. Мөн анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцож амжаагүй иргэдийн хувьдТүмэн Шувуут компанийн хувьцааг авах боломжтой юм.

ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК ХХК