Якутын барималч Михаил Бопосов жил бүр уламжлал болгон нэгэн содон баримал барьдаг бөгөөд угтан ирж буй жилийн бэлгэ тэмдэг болсон амьтадыг өтөг бууцаар барьдаг байна. 

Энэ жилийн хувьд тахиа жил гарч байгаа учир өтөг бууцаар тахианы хөшөө барьсан аж.