Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын (ИОНН)-ын дарга Ц.Оюунгэрэл Улсын дээд шүүхэд 2023 оны өнөөдөр буюу есдүгээр сарын 18-ны өдөр өргөдөл гаргажээ.

Уг өргөдөлд Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын Төлөөлөгчдийн Танхимын VI хурал 2023 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдөр хуралдаж, намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг бүртгүүлэх талаар дурджээ.