Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Хүүхдийн эмнэлгээр коронавируст халдварын сэжигтэй тохиолдол үйлчлүүлсэн тул төвийн хэмжээнд хязгаарлалт тогтоожээ.

Хязгаарлалтыг 15:30 цагаас эхлүүлэн, шаардлагатай хариу арга хэмжээг авч байгааг албаны эх сурвалж хэлсэн юм. Хязгаарлалтын хүрээнд эргэлт оруулахыг хориглоод байгаа юм байна.